Jak to funguje

Koloidní stříbro se prokazatelně podílí na dozrávání T-buněk(T-lymfocyty), jedné z nejdůležitějších složek imunitního systému.

 Koloidní stříbro likviduje pouze jednobuněčné organismy, nikoli vícebuněčné parazity, i když ani k těm se nechová přátelsky. Zjednodušeně lze říci, že čím složitější organizmus, tím nižšší toxicitu koloidní stříbro vykazuje. Pro nás je povzbudivé, že jednobuněčných mikrobů je víc než 97% všech druhů. Na tomto místě je třeba přiznat poněkud rozporuplnou účinnost na viry. Tato rozporuplnost vychází z rozměrů virů, která je v rozmezí 15-150nm. Běžným způsobem vyrobené kolidní stříbro však má veliký rozptyl velikosti částic, přičemž maximum leží mezi 40 - 100nm.

Protože úkolem koloidního stříbra není patogen "umlátit" svou velikostí, ale proniknout do jeho vnitřní struktury, je žádoucí, aby částice byly co nejmenší. Jen několik málo výrobců dodává kolidní stříbro o velikosti částic v jednotkách, maximálně desítkách nm

Působení stříbra na jednotlivé struktury mikroorganizmů
Ionty stříbra jsou silně reaktivní a ochotně se slučují s početnými stavebními látkami bakteriálních buněk, které se skládají z kyslíku, dusíku, síry atp. Tyto atomy jsou obsaženy v mnohých částech buněk jako proteiny, enzymy a DNA/RNA. Tím je stříbro účinné na více místech současně což vede velmi rychle k ukončení života mikroorganizmu.

Jak působí ionty stříbra na proteiny.
Ionty stříbra působí ne pouze na funkční proteiny, ale i na proteiny strukturální. Oba typy proteinů se nachází jak v buněčné membráně, tak v buněčné plasmě. Ionty stříbra svým navázáním na proteiny ovlivňují strukturální pevnost buňky mikroorganizmu. Následkem je ztráta esenciálních součástí buňky což vede k zániku samotné buňky.


Jak působí ionty stříbra na enzymy.
buňky mikroorganizmů obsahují vysoký počet funkčních proteinů – enzymy. Enzymy vykonávají specifické funkce jako např. transport živin do nitra buňky nebo dopravu odpadu z buňky ven.  Ionty stříbra proniknou do nitra mikroorganizmů, naváží se na tyto enzymy a naruší jejich transportní funkci nutnou k životu. Buňka vyhladoví a udusí se.

 


Působení iontů stříbra na buněčnou membránu.
Ionty stříbra narušují strukturu membrány a vedou ke ztrátě esenciálních iontů jako natrium a kalium. Takto vyvolaná nerovnováha vede k zániku mikroorganizmu.

Působení iontů stříbra na stěnu buňky .
Stěna buňky tvoří ochranný štít okolo membrány. Ionty stříbra vyvolávají změny v molekulární úrovni, které přímo ovlivňují  odolnost a funkčnost buněčné stěny.

Působení na nukleové kyseliny

Základní stavební latkou DNA a RNA je jednoduchý cukr- deoxyribóza (C5H10O4).

Dva ionty Ag + , které se sloučí s molekulou kyslíku vytvoří Ag2O. Tato sloučenina je v analitické chemii známa jako Tollensovo činidlo, které se použivá k vyloučení aldehydické skupiny COH například z jednoduchých cukrů... Z deoxyribózy potom vzniká kyselina karboxylová a stříbro.

Báze nukleových kyselin je tvořena dusíktými zásadami (adenin, tymin, guanin,  cytosin a uracil). Dusík je opět velmi vhodný prvek pro sloučení sa stříbrným iontem.Tím je hned dvěma způsoby zničena struktura nukleové kyseliny. Zbytky buňky i stříbro jsou následně přirozenou cestou vyloučeny z těla ven.

Z tohoto jednoduchého popisu je vidět, že neexistuje způsob, jakým by si bakterie či virus mohl vypěstovat rezistivitu vůči koloidnímu stříbru, neboť koloidní stříbro na mikroorganizmus působí ničivě hned několika způsoby.

 

Kontakt

Antibakterin Ing. Petr Švanda
Chaloupky 293
503 11 Hradec Králové


+420731002307 antibakterin@email.cz
IČ: 40173291
DIČ: CZ6201190402
Podnikatel veden v živnostenském rejstříku Hradec Králové